V Novi Gorici o premagovanju ovir pri čezmejnem sodelovanju med Italijo in Slovenijo


V Novi Gorici o premagovanju ovir pri čezmejnem sodelovanju med Italijo in Slovenijo

Evropska komisija je 21. septembra začela pregled čezmejnega sodelovanja, s katerim namerava preučiti ovire, ki jih morajo premagovati prebivalci ob meji, ter oblikovati konkretne predloge za rešitve. Mnenja državljanov zbira z javnim posvetovanjem, ki bo potekalo do 21. decembra 2015. Predstavniki Komisije bodo v podporo pobude komisarke za regionalno politiko Corine Creţu obiskali 11 meja po Evropi, kjer se bodo srečali s prebivalci obmejnih regij in preučili primere dobre prakse. V tem okviru je danes direktorica Alliata di Villafranca obiskala Novo Gorico in Gorico, ki sta primer uspešnega sodelovanja Slovenije in Italije v okviru pobude Interreg, ter spodbudila k sodelovanju v javnem posvetovanju. Obiskala je več projektov (med drugim Pot miru – Via di pace, Croctal, Tip, Tradomo, Interbike in Solum) ter na okrogli mizi z različnimi zainteresiranimi stranmi bolj poglobljeno razpravljala o razmerah ob italijansko-slovenski meji.

Obmejne regije sicer v okviru pobude Interreg že 25 let sodelujejo pri iskanju rešitev za skupne težave. Interreg jim je zagotavljal finančna sredstva za izboljšanje življenjskih razmer ob osredotočanju na dejanske potrebe prebivalcev teh regij. Kohezijska politika EU ima pomembno vlogo pri odpravljanju ovir pri čezmejnem sodelovanju in spodbujanju takega sodelovanja. V obdobju 2014–2020 bo v 100 programov sodelovanja med regijami vloženih več kot 10 milijard evrov, od tega bo okrog 6,6 milijarde evrov namenjene obmejnim regijam.

Evropska komisija pa se zaveda, da financiranje iz te pobude ne zadošča za rešitev vseh preostalih težav. V obmejnih skupnostih se državljani in podjetja pri čezmejnih dejavnostih še vedno soočajo s številnimi, običajno pravnimi ali upravnimi ovirami. Pomemben del gospodarskega potenciala teh območijtako ostaja neizkoriščenega. Zato so 21. septembra začeli „pregled čezmejnega sodelovanja“, v katerem bodo proučili ovire, ki jih morajo premagovati prebivalci ob meji, ter oblikovali konkretne sklepe in predloge, kako bi take ovire lahko odpravili. Pomemben del pregleda je javno spletno posvetovanje, v katerem bodo tri mesece lahko sodelovali vsi evropski državljani. Izvedeti želijo, s kakšnimi ovirami se srečujejo, in slišati predloge državljanov, kako naj jih premagamo.

Deli to novico z ostalimi