Past events

  • 2017-09-20T09:00:00+02:00
  • 2017-09-23T15:00:00+02:00
September 20 Sreda

20.09.2017 09:00 AM to 23.09.2017 15:00 PM
Hotel Bernardin, Portorž

Namen dogodka je krepiti zavest o pomenu morja in morske obale za kakovostno življenje vseh. Dogodek je postavljen v okvir sodelovanja makro-regionalnih strategij Evropske unije, saj se ravno pri nas stikajo Podonavska, Jadransko-Jonska in Alpska makro-regija.