Teden sredozemske obale in makro-regionalnih strategij

Namen dogodka je krepiti zavest o pomenu morja in morske obale za kakovostno življenje vseh. Dogodek je postavljen v okvir sodelovanja makro-regionalnih strategij Evropske unije, saj se ravno pri nas stikajo Podonavska, Jadransko-Jonska in Alpska makro-regija.

  Ime dogodka:
 • Teden sredozemske obale in makro-regionalnih strategij
 • Opis dogodka:
 • Namen dogodka je krepiti zavest o pomenu morja in morske obale za kakovostno življenje vseh. Dogodek je postavljen v okvir sodelovanja makro-regionalnih strategij Evropske unije, saj se ravno pri nas stikajo Podonavska, Jadransko-Jonska in Alpska makro-regija.
 • Začetek dogodka:
 • 20.09.2017 09:00
 • Konec dogodka:
 • 23.09.2017 15:00
 • Lokacija dogodka:
 • Hotel Bernardin, Portorž
 • Povezava na uradno stran dogodka:
 • obiščite stran
 • Kontaktna oseba:
 • EUSAIR Facility Point – strateški projekt za podporo upravljalskim strukturam EU Strategije za Jadransko-Jonsko regijo (EUSAIR)
 • Kontaktna telefonska številka
 • +386 1 400 3362
 • Besedilo dogodka:

  Na Tednu sredozemske obale in makro-regionalnih strategij, ki poteka pod sloganom »Živeti z morjem«, se tradicionalno srečajo zainteresirana širša in strokovna javnost, institucije in organizacije ter razpravljajo o pomenu morja in obale, identificirajo možnosti za razvoj naravnih virov in gospodarskih potencialov morja in obale ter iščejo rešitve za  tveganja, ki sta jim obala in morje izpostavljena.

  Na dogodek se je mogoče prijaviti do 18. septembra 2017 oziroma do zapolnitve mest.

Dodaj dogodek v koledar