Kaj omogočamo nevladnim organizacijam z EU sredstvi?

Nevladnim organizacijam so v okviru operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 na voljo sredstva za krepitev njihovih zmogljivosti in izvajanje javnih politik in storitev.

  • S sofinanciranjem dejavnosti nevladnih organizacij zmanjšujemo izključenost ranljivih skupin iz zdravstvene in socialne oskrbe in njihov zdrs v revščino.
  • Za starejše skrbimo z ukrepi za zagotavljanje najboljših storitev na področju dolgotrajne oskrbe, vključno z oskrbo na domu, skupnostno obliko oskrbe, rekreacijo za starejše in uporabo modernih ITK tehnologij.
  • Urejamo degradirana urbana območja in spodbujamo lokalne pobude za ureditev in oživitev mest. Vzdržujemo zaščitena območja, spoštujemo kulturno in naravno danost Slovenije in razvijamo trajnostne sodobne turistične modele.
  • Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
  • Nevladne organizacije lahko pridobijo evropska sredstva za izvajanje ukrepov, s katerim spodbujamo urbano mobilnost, izboljšanje kakovosti zraka, varovanje okolja in obnovo biotske raznovrstnosti in tal.
  • Spodbujamo tudi dejavnosti za vseživljenjsko učenje za nova in obstoječa delovna mesta in karierno orientacijo za mladino.
  •  Prizadevamo si za učinkovitejšo javno upravo, kakovostnejše postopke in uporabo e-storitev.

Javni razpisi in povabila: