QUO VADIS INTERREG?


QUO VADIS INTERREG?

Vstopamo v drugo polovico programskega obdobja 2014-2020. Slovenija je vključena v izvajanje 11 programov Cilja 2 - Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) ali INTERREG. Pred nami je obdobje zadnjih razpisov za sofinanciranje projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju aktivnosti v okviru prednostnih osi in specifičnih ciljev, ki jih podpira posamezni program Interreg. Pričakuje se tudi prve rezultate doseganja kazalnikov in finančnih mejnikov na podlagi okvirja uspešnosti posameznega programa do konca leta 2018.

Prehajamo pa tudi v obdobje načrtovanja in sprejemanja novih evropskih politik na področju  kohezijske politike. Še posebej bo to obdobje programiranja ključno za pripravo pravnih podlag, novih mehanizmov in pogojev sodelovanja v programih ETS v novem programskem obdobju 2021-2027. Na nekaterih programih vzporedno tudi že potekajo kapitalizacije rezultatov, ki bodo pomembna podlaga pri načrtovanju bodočih programov Interreg.

V drugo polovico programskega obdobja pa prehajamo tudi s prenovljeno spletno podstranjo za programe ETS. Kot do sedaj vas bomo na enem mestu še naprej obveščali o izvajanju 4 čezmejnih, 5 transnacionalnih in 2 medregionalnih programih, ki jih izvajamo v Sloveniji. Informacije o izvajanju posameznega programa in usmeritve za prijave na razpise lahko pridobite pri predstavnikih nacionalnih organov ter nacionalnih kontaktnih in info točkah. Slednje nudijo podporo zainteresiranim prijaviteljem oz. upravičencem tistih programov, ki imajo organe upravljanja v tujini.

Če želite biti obveščeni o vseh novostih v okviru ETS programov se lahko naročite tudi na e-novice.

Na uvodni spletni strani www.eu-skladi.si pa so objavljeni tudi vsi razpisi evropske kohezijske politike vključno z ETS programi.

Deli to novico z ostalimi