Velenje gradi kolesarske poti


Kolesarjenje predstavlja poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsto prometa, ki ne onesnažuje okolja, ne povzroča hrupa in zmanjšuje probleme s parkiranjem. V urbanih naseljih omogoča celo najhitrejše premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih ekonomskih, ekoloških in rekreacijskih razlogov se kolesarjenje ponovno vključuje v prometni sistem, kjer kot alternativa avtomobilskemu prometu dobiva vse večjo vlogo in pomen.

To so prepoznali tudi v Mestni občini Velenje in s projektom Mestno kolesarsko omrežje dogradili kolesarsko omrežje in prometno ureditev znotraj treh projektov, za katere so pridobili evropska sredstva. Dva dela omrežja, ki vključujeta 7 odsekov vključno z dvema mostičkoma ter podhodom in tri kolesarnice v zahodnem delu mesta ter tri odseke v centru mesta s 17 parkirišči za kolesa, so uredili prek mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, 13 odsekov kolesarskih povezav na vzhodu mesta pa v okviru ukrepov trajnostne mobilnosti. Tako so uredili varno in povezano kolesarsko omrežje, ki ga sedaj sestavlja 32,3 km obstoječih in novih povezav. S parkirišči za kolesa in nadgrajenim sistemom izposoje koles so še dodatno spodbudili uporabo koles za kratke mestne razdalje. Redna uporaba kolesa namreč pozitivno vpliva na stroške prevoza, zmanjšanje emisij škodljivih vplivov v okolje in na zdravje vsakega posameznika.

FOTO: Naš čas

Upravičenec: Mestna občina Velenje
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad
Skupna višina sredstev treh projektov: 4.295.153  evrov
EU prispevek: 2.578.711 evrov
['promet']
['savinjska']