Spominski park na Ptuju


Mestna občina Ptuj je v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb uredila območje starega pokopališča in ga preuredila v Spominski park. Območje ureditve se razteza na celotnem območju starega mestnega pokopališča, ki je bilo že od leta 1978 v mirovanju. Posebna pozornost je bila namenjena umestitvi novih predlaganih ureditev v obstoječo strukturo starega pokopališča z namenom da se ohrani čim več kakovostne kulturne in naravne dediščine. prav ohranjanje kulturne dediščine mesta Ptuj je bil namreč eden od glavnih namenov projekta, ob njem pa še preprečevanje propadanja kulturne dediščine, izboljšanje kakovosti zelenih površin v mestu, dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu kulturne dediščine in izboljšanje turistične ponudbe mesta Ptuj. Celotno območje je s projektom dobilo nov značaj in funkcijo ter povečalo zelene površine.

Upravičenec: Mestna občina Ptuj

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev vseh treh objektov: 1.207.343 evrov

EU prispevek za vse tri objekte: 733.348 evrov

 

Foto: Mestna občina Ptuj

['okolje']
['podravska']