Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline


Cilj projekta Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline je bil ozaveščati in izobraziti širšo populacijo o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti na zdravje in pomenu zdravega načina življenja. S projektom so želeli izboljšati življenjski slog in kakovost življenja prebivalcev občin Mežiške doline, spodbujati energetsko učinkovit promet, prispevati k bolj zdravemu in čistejšemu okolju, spodbujati razvoj rekreativnega in izletniškega turizma ter hkrati pomembno prispevati k zmanjševanju dejavnikov tveganja za zdravje.

Projekt, ki se je odvijal v okviru LAS Mežiške doline, je razvijal številne aktivnosti v koroških občinah :  

  • postavitev novih izposojevalnih postaj s priključnimi stojali za kolesa na območju Raven na Koroškem;
  • nadgradnjo obstoječih izposojevalnih postaj na Ravnah na Koroškem;
  • postavitev samopostrežnih popravljalnic koles (self-service);
  • postavitev pumptrack poligona na Javorniku in Ravnah na Koroškem;
  • nakup električnega vozila za vožnjo po Ravnah na Koroškem in okolici za starejše in invalidne osebe; - mobilno aplikacijo – navigacijo za kolesarje, ki je namenjena usmerjanju po začrtani kolesarski poti na območju urbanih naselij v občini Ravne na Koroškem;
  • postavitev postaje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles na lokaciji v centru Prevalj;
  • postavitev štirih nadstrešnic in nakup mestnih koles za izposojo v Črni na Koroškem in Žerjavu;
  • ureditev pešpoti znotraj naselij Črna na Koroškem in Žerjav;
  • promoviranje in spodbujanje uporabe že obstoječih polnilnih postaj za električna vozila;
  • programe, delavnice in aktivnosti za zdrav življenjski slog lokalnega prebivalstva.

Projekt je izboljšal pogoje za uvajanje energetsko učinkovitejšega prometa in trajnostne mobilnosti v dolini. S postavljanjem postaj za izposojo koles prebivalstvo kolesari in se poslužuje drugih oblik aktivnosti za izboljšanje lastnega zdravja in dobrega počutja ter je hkrati bolj osveščeno o pomenu ohranjanja in varstva okolja in narave.

Upravičenec: A.L.P. PECA D.O.O.
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 163.528,92 evrov
EU prispevek: 95.000,00 evrov

 

['okolje']
['koroska']