Razvoj podjetja Skuhne na področju kulinarike

Dva koraka naprej!

Zavod Skuhna je socialno podjetje, ki že več let nudi migrantom iz Afrike, Azije in Južne Amerike možnosti za vstop na trg dela na področju kulture in kulinarike ter preko številnih aktivnosti zbližuje ljudi in soustvarja strpne medkulturne odnose. Pri tem nenehno išče nove poti in znanja, zato so se prijavili na javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja in prejeli sofinanciranje mentorskega programa, namenjenega izboljšanju znanj in kompetenc zaposlenih. Skupaj s priznanim kuharjem Urošem Štefelinom iz Vile Podvin so izvedli mentorski program, ki je prispeval k razvoju in profesionalizaciji podjetja na področju kulinarike in gostom omogočil nova kulinarična doživetja. “Užitek je raziskovati različne kulture s super Skuhninimi sodelavci. Veselje je predajati znanje in spoznavati drugačne poglede na kuharijo. Vesel sem, da lahko skupaj razvijamo jedi in ustvarjamo povsem nove, oplemenitene s tisočerimi kulturami in začimbami.” je dejal Uroš Štefelin o sodelovanju s Skuhno. Z njo je sodeloval tudi Blaž Branc za področje marketinga kot drugi učni modul mentorskih shem. Te pomembno prispevajo k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, saj so lahko mentorji pomemben del njihovega podpornega okolja.

V okviru projekta je zavod zagotovil tudi novo zaposlitev, vključil dve dodatni osebi iz ranljivih ciljnih skupin v dejavnost socialnega podjetja ter ohranil eno obstoječe delovno mesto. S pomočjo mentorskega programa je tako povečal možnosti socialne vključitve vključenim migrantom oz. migrantkam, obogatil slovenski kulinarični zemljevid ter približal kulturne specifike določenih delov sveta slovenski populaciji.

FOTO: UKOM/Stane Jeršič in Barbara Jakše Jeršič

Upravičenec: Skuhna so.p.

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski socialni sklad 

EU prispevek: 24.957 evrov

 

['socialna-vkljucenost']
['osrednjeslovenska']