Nov tehnološki postopek z vsaj polovičnim deležem sekundarne odpadne surovine


Zaradi odličnih lastnosti polimerov so polimerni materiali, kot so plastika in plastične mase, zelo razširjeni in se uporabljajo skorajda na vseh področjih človekovega delovanja. Danes največ uporabljamo sintetično pridobljene polimere predvsem iz fosilnih, petrokemičnih virov, kot so nafta, zemeljski plin in premog, v manjšem delu pa iz obnovljivih virov. Poraba surovin in energije pa ni edini izziv pri proizvodnji polimernih materialov in njihovih izdelkov. Zaradi količinsko velike potrošnje prispevajo polimerni materiali k vedno večji količini odpadkov, ki pa jih še vedno recikliramo v premajhnem obsegu. Treba bi bilo torej zagotoviti proizvodne sisteme, ki bi zagotavljali racionalno porabo surovinskih in energijskih virov ter sočasno omejevali nastajanje odpadkov, hkrati pa bi takšni sistemi omogočili ponovno uporabo odpadkov oz. njihovo recikliranje. V Plastiki Skaza so se lotili prav takšnega procesa v okviru projekta Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50 % deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji, ki je bil podprt v okviru javnega razpisa Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij.

Namen projekta je bil ponovno uporabiti že enkrat uporabljene polimere (plastiko) in zagotoviti proizvodne sisteme, ki bi zagotavljali racionalno porabo surovinskih in energijskih virov ter sočasno omejevali nastajanje odpadkov. Hkrati takšni sistemi omogočijo ponovno uporabo odpadkov oz. njihovo recikliranje. Kot rezultat projekta je bil razvit sistem za ločevanje sekundarne surovine na osnovi strojnega vida, ki je sposoben s pomočjo umetne inteligence ločevati transparentne reciklirane granule ali mlevec in izločiti material, ki ni primeren za recikliranje oz. ponovno uporabo v procesu. Vzporedno so bile testirane in razvite recepture, ki nam sporočajo, v kolikšnem deležu lahko dodajamo reciklat in katere aditive ter koliko jih moramo dodati, da na koncu dosežemo zahtevane lastnosti izdelka, kot so mehanske, termične in vizualne, s čimer zagotovimo kakovosten izdelek.

V Plastiki Skaza so poleg rezultatov veseli tudi sodelovanja s partnerji v projektu: »Tudi po končanem projektu smo nadaljevali ter nadgradili naš poslovni odnos. Iz tega so se razvile krasne zgodbe. Poleg poslovnih rezultatov smo poglobili tudi sodelovanje na kadrovskem področju , kjer imamo še danes zaposlene, ki so delno na fakulteti in delno v našem podjetju«.

Več o projektu

Upravičenec: Plastika Skaza d. o.o.
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev:  569.613,48 evrov

EU prispevek: 199.364,72 evrov

Foto: Skaza

['razvoj-raziskave-in-inovacije']
['savinjska']