Projekt Sinica – za naš zrak gre


V Sloveniji pogosto dihamo onesnažen zrak. Razlogi so znani; večina prebivalstva živi v dolinah in kotlinah, v katerih se ob zimskih toplotnih obratih nabere ogromno delcev zaradi kurjenja v starejših pečeh na trdo gorivo ter zaradi dnevnega in tranzitnega prometa. V toplem delu leta povzroča težave ozon. Škodljivi pa so tudi dušikovi oksidi in druga onesnaževala. Zato potrebujemo - v raznolikih zemljepisnih in vremenskih razmerah Slovenije - zanesljive podatke o onesnaženosti zraka.

S Projektom Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje bo Agencija RS za okolje zagotovila zanesljive, ažurne, kakovostne in prostorsko reprezentativne meritve kakovosti zraka ter z modeliranjem izdelovala napovedi in ocene onesnaženosti zraka.

V okviru projekta se nadgrajujejo merilna mesta v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu, Novi Gorici, v zasavskih občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, Murski Soboti, Kopru, Žerjavu, Iskrbi, Otlici in Krvavcu. Nova stalna merilna mesta bodo urejena v Ljubljani, Celju, Novi Gorici in Murski Soboti. V tem trenutku je zgrajenih 13 merilnih postaj. Uvedli bodo tudi posebne merilne postaje, namenjene občasnim meritvam. Z njimi bodo spremljali kakovost zraka v različnih krajih po Sloveniji in izboljšali informacije o prostorski porazdelitvi onesnaženosti.

Poleg posodobljene merilne mreže za spremljanje kakovosti zraka so v okviru projekta, ki se zaključi spomladi 2021, posodobili tudi laboratorije in računski center, posodabljajo pa še analitsko-informacijski sistem. V ARSU so prepričani, da bodo »podatki, pridobljeni preko te infrastrukture, v novih in nadgrajenih orodjih za modeliranje pripomogli k boljši obveščenosti ljudi in njihovi večji ozaveščenosti o stanju zraka. Natančni podatki so podlaga tudi za ukrepe za izboljšanje zraka. Z novimi napravami ter orodji in poglobljenim vedenjem bomo lažje spremljali učinkovitost sprejetih ukrepov«.

Več informacij o projektu

Upravičenec: Agencija RS za okolje
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Kohezijski sklad
Skupna višina sredstev: 6,33 milijona evrov
EU prispevek: 5,35 milijona evrov
['okolje']
['vec-regij']