Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave


Projekt prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave bo omogočil enotno organiziran in brezhibno delujoč državni spletni servis, ki bo uporabnikom preko enega mesta nudil enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave. Namen projekta je vzpostaviti bolj učinkovito komunikacijo državne uprave s svojimi uporabniki preko spleta. To se dosega z vzpostavitvijo osrednjega spletnega mesta GOV.SI in delovanjem enotne uredniške politike z enotno ekipo urednikov v državni upravi in enotnimi standardi. 

V okviru projekta je že vzpostavljeno osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, ki se povezuje z ostalimi storitvenimi spletišči državne uprave v enotno organiziran in brezhibno delujoč državni spletni servis. Na GOV.SI so bile prenešene vsebine iz vsaj 200 predstavitvenih in projektnih spletnih mest državne uprave. Spletno mesto GOV.SI je vzpostavljeno kot osrednja zbirka informacij in imenik entitet v državni upravi, ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do informacij in storitev državne uprave.

 

Upravičenec: Ministrstvo za javno upravo
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad 
Skupna višina sredstev:  521.600 evrov
EU prispevek: 417.280 evrov 

 

FOTO: Klemen Razinger

['ikt']
['vec-regij']