Prenova bivalnih skupnosti za ranljive skupine v Murski Soboti


V Murski Soboti so revitalizirali dva objekta in v njih uredili 6 bivalnih enot za starejše in 12 bivalnih enot za brezdomce.

Javni stanovanjski sklad mestne občine Murska Sobota je rekonstruiral in dozidal objekta, ki sta bila v preteklosti zatočišče za različne skupine, med njimi tudi odvisnike. Z dozidavo novega objekta, ki je obsegala klet, pritličje in nadstropje, je bilo zagotovljeno povečano število bivalnih enot, boljši sanitarni pogoji ter bolj primeren prostor za zaposlene. Z novo ureditvijo je bil odpravljen sum socialne degradacije, ki je bila posledica slabo vzdrževanih objektov. Objekta sta tako dobila skupno 12 novih bivalnih enot, po obnovi pa je z izvajanjem določenih programov izboljšana kakovost življenja in vključevanje ranljivih skupin.

Gre za eno izmed naložb na področju trajnostnega urbanega razvoja kot del ukrepa pri izvajanju mehanizma celostne teritorialne naložbe (CTN). 

Upravičenec: Javni stanovanjski sklad mestne občine Murska Sobota
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev: 517.000,00 evrov
EU prispevek: 196.000,00 evrov
['socialna-vkljucenost']
['pomurska']