Eko-socialna kmetija Korenika


Eko-socialna kmetija Korenika je socialno podjetje, ki piše svetlejšo prihodnost sicer zapostavljenim posameznikom in riše nasmehe na obraz ljudem, ki so tega še kako potrebni. Zaposlenim ne predstavlja le stika z naravo, zanje je tudi drugi dom. Zgodba, ki jo piše Eko-socialna kmetija, je bila že v prejšnjem obdobju vzpostavljena s pomočjo Evropskega socialnega sklada, sedaj pa jo z njegovo pomočjo nadgrajuje s kratkim programom socialne aktivacije.

Gre za program celovitega pristopa obravnave in reševanja problematike dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, ki imajo pogosto zapletene socialne in zdravstvene težave, so socialno izključeni, ranljivi, manj motivirani za spremembe in zaradi vsega tega težje zaposljivi. V sklopu kratkega programa socialne aktivacije poleg poglobljenega individualnega dela s posameznikom izvajajo različne skupinske aktivnosti, kot so izobraževanja, predavanja, delavnice, obiski različnih vladnih, nevladnih institucij in podjetij. Na ta način krepijo tudi sodelovanje in povezovanje vseh deležnikov v lokalnem okolju. Cilj programa je, da osebe pridobijo socialne spretnosti in znanja, dvignejo svojo motivacijo, razvijejo funkcionalne kompetence za aktivno reševanje problematike ter se opolnomočijo za približevanje trgu dela.

Na kmetiji v Šalovcih so sicer vzpostavili sistem ekološke pridelave in predelave živil. Na dobrih dvajsetih hektarjih površin pridelajo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa naberejo sadeže in gobe, ki jih predelajo v ekološke izdelke. Pod okriljem lastne blagovne znamke izdelujejo in prodajajo zeliščne čaje, hladno stiskana olja, sušeno in vloženo sadje in zelenjavo, ozimnico, sokove in sirupe. Uredili so prostoren zeliščni vrt in živalski park, kjer domujejo številne živali, ki so zelo priljubljene med najmlajšimi obiskovalci. Število obiskovalcev nenehno narašča, prav tako kot naraščajo številne aktivnosti in izobraževanja, ki jih gostijo.

Korenika je tako že po nekaj letih delovanja postala primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja.

Korenika daje priložnost tistim, ki je drugje ne dobijo // 60-sekundni dokumentarec

Upravičenec: MOZAIK, društvo za socialno vključenost so.p.

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski socialni sklad

Skupna višina sredstev: 134.913 evrov

EU prispevek: 107,930 evrov

 

Foto: Črt Slavec

Predstavitveni video: TV IDEA – Osrednja pomurska televizija

['socialna-vkljucenost']
['pomurska']