Koriščenje EU sredstev


Koliko sredstev ima Slovenija na voljo in kako so razporejena?

        Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta do 31. 12. 2023:

  • dodeljena sredstva preko izdanih odločitev o podpori (projekti, programi, javni razpisi) v višini 3,80 milijarde evrov (EU del);
  • potrjene operacije v višini 3,74 milijarde evrov (EU del);
  • izplačila v višini 3,42 milijarde evrov (EU del);
  • zahtevki za plačilo iz proračuna EU, posredovani na Evropsko komisijo, v višini 3,57 milijarde evrov (EU del)*;

*Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna. Hkrati se lahko znesek certificiranja tudi zniža zaradi naknadno ugotovljenih nepravilnosti, umikov izdatkov zaradi različnih ugotovitev na nivoju operacije oziroma umika izdatkov zaradi preseganja dvoodstotne dopustne napake.

 

Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020

Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja Konvergenca za programsko obdobje 2007-2013:

• V programskem obdobju 2007–2013 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 4.316.865.720 evrov (EU del), kar predstavlja 105,3 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev (4.101.048.636 evrov).
• Certificiranih je bilo za 4.217.450.561 evrov (EU del) izdatkov, kar predstavlja 102,8 odstotkov razpoložljivih sredstev. Zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, finančnih korekcij, razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo sredstev iz bruseljske blagajne ter drugih ugotovljenih nepravilnosti, so bila povračila iz proračuna EU ustrezno nižja izplačilom iz državnega proračuna.
• Slovenija iz proračuna EU pridobila vsa razpoložljiva sredstva obdobja 2007-2013.