Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje


Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje
3.080.000,00
31. 3. 2020 do 11.00
20. 6. 2018
Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
Operativni program EKP 2014-2020
zaposlovanje
Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.
Delodajalci
Slovenski