Vavčer za zaščito intelektualne lastnine


Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Slovenski podjetniški sklad
1.500.000,00
31. 3. 2023
17. 6. 2019
Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Operativni program EKP 2014-2020
Vavčerji
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.
MSP
Slovenski