2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020


2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1.410.000,00
do objave zaključka na spletnih straneh
29. 3. 2019
2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
Program razvoja podeželja 2014-2020
Ureditev gozdnih vlak
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Slovenski